ŚWIĘTO 14.DYWIZJONU ARTYLERII SAMOBIEŻNEJ

  
25 czerwca jak nakazuje tradycja obchodzono uroczyście ten dzień.
Słów kilka historii 14 dos-u. Minister Obrony Narodowej decyzją nr 275\Mon z dn. 10 sierpnia 2009r. polecił przyjąć imię gen. bryg. Wacława Wieczorkiewicza. Celem unormowania tego stanu rzeczy wystąpiono w 2016r. do  Ministra ONZ z wnioskiem o ustanowienie święta 14 DAS 25 czerwca W dniu urodzin gen. W. Wieczorkiewicza.
Szef resortu ustosunkował się do wniosku w 2017r. , wydając decyzję Nr 9/MON z 12 stycznia 2017r. , którą ustanowił święto 14 DAS.
Tegoroczne  uroczystości święta 14 DAS, były uroczystościami mocno okrojonymi, jako, że panująca pandemia niesie za sobą groźne następstwa. Uroczystości odbyły się zgodnie z Ceremoniałem Wojskowy. Na uroczystościach obecni byli Członkowie koła, na czele z dowódcą 14 DAS ppłk. Januszem Niedźwiedziem.