Historia

Rok 1997 Światowa Fundacja Kombatantów na swojej konferencji w Seulu uznaje wszystkich uczestników misji pokojowych za kombatantów. 

Decyzja w pełni poparta zostaje poprzez ONZ, OBWE i inne organizacje działające a rzecz międzynarodowego bezpieczeństwa i umacniania pokoju na świecie. 
Po ponad rocznym wysiłku grupa byłych uczestników misji międzynarodowych doprowadziła do zjazdu założycielskiego. Miesiąc później z inicjatywy Zbigniewa Brosia powołano do życia koło w Jarosławiu. Od piętnastu lat na terenie naszego miasta oraz powiatu Lubaczów, Przeworsk, Strzyżów, Mielec, Przemyśl i Tomaszów Lubelski działa SKMP ONZ, koło nasze liczy 63 członków, są wśród nasz uczestniczy misji pokojowych, humanitarnych szkoleniowych, stabilizacyjnych, bojowych, którzy swoje zadania wykonywali, bądź nadal wykonują niemal na całym świecie.

Cel jaki przyświeca stowarzyszeniu w codzienne pracy to min.: integracja środowiska  byłych uczestników misji, działanie w jego interesie, dążenie i twórczy wysiłek o uznanie uczestników misji za WETERANÓW, a rannych za inwalidów wojennych. 

Podejmowanie inicjatywy mającej na celu wyjaśnienie społeczeństwu znaczenia udziału Polaków w misjach międzynarodowych. Godne  uwagi to, spotkania z młodzieżą szkół, na których możemy zapoznać ich z aktualnymi problemami misji. Udziałem i rolą wojska polskiego w zapobieganiu konfliktom zbrojnym, a także rozbudzanie zainteresowania młodzieży wydarzeniami na świecie, innymi kulturami. 

Należy pamiętać, że byli uczestnicy misji w sytuacji wzrastającego zaangażowania Rzeczypospolitej Polski w misjach międzynarodowych pokazują wśród naszego społeczeństwa, wśród młodzieży, czy także koszarach – pokojową rolę ONZ, NATO, UE, OBWE. Podejmujemy wyznanie przybliżenia wszystkim to co każda misja zawiera w sobie i najcenniejsza służenie idei pokoju. Upowszechniamy i utrwalamy w społeczeństwie pokojową rolę Polski, Wojska Polskiego, chcemy pokazać gdzie i jak powstają nowe karty historii Polski i pięknych tradycji wojska polskiego. 

Nasza działalność jest prowadzona na arenie międzynarodowej i jest mocno dostrzegana, nasz udział w licznych sympozjach, spotkaniach, zjazdach organizowanych przez zaprzyjaźnione stowarzyszenia, czy to w Austrii, Danii, Holandii, Słowacji, Szwecji, Finlandii, Norwegii. 

Aktywny udział WP w międzynarodowych wysiłkach na rzecz przywracania i utrzymania pokoju niemal na całym świecie ma już 56 letnią tradycję. 
Początek to 1953 roku Korea.

Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, a co najgorsze nie pamiętamy ile poszczególne misje kryją za sobą osobistych tragedii naszych żołnierzy i ich rodzin.  Ponad 90 najlepszych naszych żołnierzy nie powróciło do domów, setki zostało rannych i poszkodowanych. Dlatego pamięć o nich oddaniu dla niesienia pokoju nie powinna być zapomniana. 

W grudniu 2007 roku przy wsparciu Rady miasta i Burmistrza Andrzeja Wyczawskiego odsłonięto tablicę upamiętniającą udział żołnierzy garnizonu Jarosław  w misjach międzynarodowych. W ten sposób chcemy pokazać mieszkańcom naszego miasta, że żołnierze z tego garnizonu niosą wolność narodom świata. 

W naszym codziennym działaniu, mamy wypróbowanych sojuszników i orędowników naszej sprawy, oraz przyjaciół, którzy wspierają naszą działalność. Do nich możemy zaliczyć Posła na Sejm Mieczysława Golbę. Ze strony władz miasta na czele z burmistrzem Andrzejem Wyczawskim, starostwa powiatowego na czele ze starostą Jerzym Batyckim. 

Stowarzyszenie nasze to 49 kół na terenie całego kraj, łącznie zrzeszające ponad 2,5 tyś. Członków. Jest to skromna ilość zważywszy, że do dnia dzisiejszego było nas na misjach blisko 80 tyś. 

Koło nasze należy do jednego z najlepszych w kraju, mamy naprawdę sporo osiągnięć, z czego możemy być tylko dumni, a inne koła mogą korzystać z naszych doświadczeń. 

Jakże ważnym jest, że to właśnie z naszej inspiracji, Sekretarz Generalny ONZ ustanowił dzień 29 maja „Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych”.

W VI 2013 odsłonięto na frontowej ścianie budynku Ratusza miasta tablicę poświęconą udziałowi żołnierzy garnizonu Jarosław w misjach i operacjach pokojowych.

W X 2013 Koło nasze otrzymało Sztandar. Jesteśmy jedynym Kołem w kraju posiadającym swój sztandar.

W XII 2015 na terenie koszar JW 3957 dokonano odsłonięcia Kamiennego obelisku, poświęconego weteranom z naszego Garnizonu.

Marzec 2017 podpisano umowę z Radą Miasta Jarosławia, którą reprezentował Burmistrz Waldemar Paluch, a Kołem nr 3 SKMP ONZ, reprezentowanym przez Prezesa Zbigniewa Brosia, porozumienie "O bezpłatnym korzystaniu przez weteranów ze środków transportu MZK Jarosław"