Ulga paliwowa

Grupa "Lotos" zaproponowała dla weteranów ulgę paliwową na swoich stacjach na terenie całego kraju:
15 gr na litrze paliwa Dynamic
10 gr na litrze 95 i 98 i ON
7 gr na litrze gazu.

Zainteresowanych proszę o osobiste lub telefoniczne (tel. 508 663 803) przekazanie swojej decyzji. 
Po sporządzeniu imiennej listy, zostanie przesłana ona do ZG SKMP ONZ. Każdy otrzyma kartę
imienną upoważniającą do w/w zniżki.
Termin do 20.08.2018.