Pożegnanie Kolegi Bolesława Grala

 
    
 
Ostatnia droga Weterana misji i operacji międzynarodowych. Poczet Sztandarowy i koledzy koła nr 3 pożegnali kol. Bolesława Gral.