VI Zjazd SKMP ONZ w Warszawie

 
W trakcie trwania Zjazdu, prezes koła Nr 3 w Jarosławiu odznaczony został Krzyżem Za Wybitne Zasługi dla SKMP. Wyróżnienie jest pokłosiem 24 lat pracy społecznej dla dobra weteranów. Był członkiem założycielem stowarzyszenia 10 IX 1999r. Prezes koła od 29 X 1999r. Dzisiaj koło jest najliczniejszym kołem w kraju, 110 członków. Byliśmy kołem posiadającym Sztandar, mamy dwie tablice upamiętniające nasz udział w misjach, pamiątkowy obelisk, Rondo im. Piotra Mazurka, salę pamięci, to tylko minimalna część tego co nas cieszy. Nie cieszy tych dokonań ZG SMKP ONZ. Przyczyna to: jak chwalić się swoimi dokonaniami mając 20-30 członków. Źle się czułem przyjmując w/w wyróżnienie, zrobiłem to dla Was koledzy, bo w pełni zasłużyliście na takie wyróżnienie i dedykuję je Wam. O obradach zjaździku ( nie jest to pomyłka) przyjdzie pora na jego podsumowanie. Jedno na koniec pytanie, co trzeba zrobić, żeby otrzymać Krzyż, mając nieopłacone składki  za poprzednie lata. Takie wyróżnienie ma gorzki smak.