Zginął w Iraku 15 Rocznica Żołnierskiej Śmierci

 

 
12 września 2004r. zginął w Iraku ppor. Piotr Mazurek, który pełnił służbę w III zmianie WDC-P od sierpnia 2004r. W niedzielę patrol saperski został wyznaczony do likwidacji materiałów wybuchowych. W trakcie przemieszczania się patrolu do wyznaczonego miejsca zostali ostrzelani. Odparcie ataku okupili stratami własnymi, trzech z nich zginęło, poległ również ppor. Piotr Mazurek mając 25 młodzieńczych lat. Także 12 września 2023 żołnierze 14 das oddali cześć poległemu ppor. Piotrowi Mazurkowi, po Mszy Św. na Cieszanowskim cmentarzu gdzie spoczywa Śp. Piotr zapalono znicze, złożono wiązanki kwiatów.