Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej 1939

 
     
 
Niemiecka agresja na Polskę 1 IX 1939r. rozpoczęła II wojnę światową. Dysponując dwukrotną przewagą w ludziach, wielokrotną w broni palnej i lotnictwie, czterokrotnie silniejszą flotę, armie niemieckie przekraczają granicę Polski. Słabe siły zbrojne polskie po ciężkich bojach rozpoczęły odwrót w głąb kraju 3 IX 1939 Wielka Brytania i Francja wypowiedziały wojnę Niemcom, ale nie rozpoczęły żadnych działań. Ucieczka do Rumunii rządu polskiego i naczelnego dowództwa 17 września armia radziecka wkroczyła na tereny zachodniej Polski. Podczas kampanii wrześniowej Niemcy stracili ponad 44 tyś. żołnierzy, ok. 100 czołgów, ok. 200 dział. Okupowanie Polski przez hitlerowskie Niemcy nie oznaczało zakończenia wojny. W kraju rozpoczęła się odbudowa sił zbrojnych w konspiracji. Dla uczczenia 84 rocznicy agresji wojsk hitlerowskich, mieszkańcy miasta, władze lokalne i samorządowe, parlamentarzyści, kombatanci, służby mundurowe, młodzież szkół jarosławskich oddali hołd bohaterom września 39 roku. Wciągnięto na maszt flagę, odczytano Apel Pamięci, Kampania Honorowa oddała salwę honorową. Delegacje złożyły wiązanki kwiatów przed Pomnikiem Walk i Męczeństwa.