eFPXI Latvia Międzynarodowe zawody sportowe

            

14 drużyn wielonarodowej batalionowej grupy bojowej wykonującej zadania mandatowe w Łotwie stanęło w sportowe szranki. Poszczególne konkurencje były sporym wyzwaniem dla drużyn i zawodników. Po zakończeniu zmagań sportowych, skrupulatnych obliczeniach, okazało się, że nasza drużyna uplasowała się na miejscu drugim. Zmagania sportowe, to nic tylko zajęcie jak najlepszej lokaty, ale sam udział i ukończenie konkurencji sportowych to właśnie daje zawodnikom największą satysfakcję. Zarówno konkurencje zespołowe i indywidualne były nietypowymi np. przeciąganie pojazdów wojskowych czy przeciąganie liny, ale te które oglądamy czy to piłka nożna, ręczna i wiele innych. Gratulacje i puchar za zajęcie przez nasz kontyngent drugiego miejsca odebrał d-ca  XI zmiany PKW Łotwa mjr. Daniel Fac. W imieniu członków koła nr 3 gratuluję sukcesu i osiągniętych wyników. Przypomnę, że w składzie XI zmiany zadania wykonuje 1 b.cz. w tym spora grupa naszych członków.