POMOC UKRAINIE

 
Dobiega końca zbiórka środków finansowych przeznaczonych na pomoc dzieciom z Ukrainy. Weterani Podkarpacia, sympatycy, członkowie ,, Honorowi '' i ,, Wspierający '', który pragną dołączyć do naszego apelu mogą uczynić ten wspaniały gest do końca m-ca kwietnia. Dziękujemy tym wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasz apel, składam wyrazy szacunku i uznania. Tak postępują ludzie o wielkim sercu. Przypominam numer konta 41 1020 4287 0000 2702 0031 9426 z dopiskiem ,, Laptop ''.  
 
Prezes Koła Nr 3 
SKMP ONZ 
Zbigniew Broś