Narodowe Święto Niepodległości

     
 
Rok 1917 zapoczątkował zmiany, które miały decydujący wpływ na losy Europy i świata. W tym samym roku do wojny przyłączyły się Stany Zjednoczone. 8 stycznia 1918 r. prezydent USA Wilson, wygłosił w Kongresie słynne przemówienie, w którym m.in. powiedział: Należy utworzyć niezależne państwo polskie, które będzie zajmować terytoria zamieszkane przez polską ludność i któremu należy zapewnić bezpieczny i swobodny dostęp do morza. Po latach zaborów pojawiła się wreszcie nadzieja na odzyskanie niepodległości. Polska wróciła na mapę świata.
 
Wraz z 103 rocznicą uzyskania niepodległości, na terenie Podkarpacia miało miejsce szereg patriotycznych uroczystości z udziałem członków naszego koła.
 
-------------
 
Uroczystości Narodowego Święta Niepodległości członków Koła nr 3
w Przemyślu
w Lubaczowie 
w Jarosławiu