Inauguracja Koła Nr 12 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Kańczudze

   W dniu 12 października 2019 r. odbyła się uroczystość inauguracji Koła Nr 12 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Kańczudze, które zostało powołane Uchwałą nr 25/ZG/IV/2019 z dnia 08.08.2019 r. Zarządu Głównego Stowarzyszenia. Prezesem Koła nr 12 został wybrany mł. chor. Adam Skrabalak, zastępcą plut. Paweł Ząbroń. Stowarzyszenie ponadto liczy 11 żołnierzy weteranów, którzy brali udział misjach pokojowych ONZ w Syrii, Libanie, Wzgórzach Golan oraz stabilizacyjnych w Iraku i Afganistanie.
 
Celem Stowarzyszenia jest przede wszystkim propagowanie wiedzy o uczestnikach misji pokojowych i żołnierzach Wojska Polskiego służących w operacjach pokojowych, stabilizacyjnych i humanitarnych.
 
W uroczystości udział wzięli: Łukasz Skóra – Przewodniczący Rady Miejskiej w Kańczudze, Teresa Argasińska – Sekretarz Miasta i Gminy, Zbigniew Broś - Prezes Koła nr 3 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Jarosławiu wraz z Pocztem Sztandarowym, Jacek Dudek – Przewodniczący Zarządu Osiedla „Centrum” w Kańczudze.
 
Zarówno Przedstawiciele lokalnych władz jak również zaproszeni Goście pogratulowali Członkom utworzenia Koła, złożyli życzenia zdrowia, owocnej współpracy ze wszystkim środowiskami oraz sukcesów i powodzenia we wszystkich przejawach aktywności Stowarzyszenia.