Otwarcie ronda im. por. Piotra Mazurka

  

12 września 2019 Cieszanów 15 rocznica śmierci poległego w Iraku por. Piotra Mazurka i nadanie rondu w Cieszanowie nazwy "Rondo im. por. Piotra Mazurka" Uroczystości rozpoczęła Msza Św. polowa w intencji por. Piotra Mazurka w 15 rocznicę śmierci oraz poległych i pomordowanych w latach 1939-1947 mieszkańców Miasta i Gminy Cieszanów. Uroczystość odbyła się zgodnie z Wojskowym Ceremoniałem. Złożono wiązanki kwiatów i grobie Sp. por. Piotra Mazurka. W drugiej części uroczystości zebraliśmy się przy rondzie. Odegrano hasło WP. Odczytano decyzję o nadaniu imienia. Odmówienie modlitwy przez ks. biskupa Mariana Buczka, dokonanie aktu odsłonięcia. Pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego zakończyła dzisiejsze uroczystości. Ogromna zasługa w dzisiejszych uroczystościach należy się Radzie i Burmistrzowi, oraz Dowódcy 14 das-u z Jarosławia. W tych jakże ważnym wydarzeniu nie zabrakło braci weteranów z koła Nr 3.