Kampania wrześniowa 1939

  

1 września a godzinie 4.45 Niemcy uderzyli zbrojnie na Polskę bez wypowiedzenia wojny. Działania wojenne rozpoczęli bombardowaniem kraju z powietrza. Bombardowali lotniska, linie i węzły kolejowe, drogi miejscowości, urządzenia fabryczne. Lotnictwo nieprzyjacielskie wyrządziło ogromne straty ludności cywilnej. Równocześnie wojska niemieckie rozpoczęły działania na ziemi przystępując do realizacji swego planu, tj założenia wielkich kleszczy, które miały się zamknąć wokół Warszawy. Ponosząc straty w ciężkich walkach siły polskie rozpoczęły odwrót w głąb kraju. 3 IX 1939 r. Wielka Brytania i Francja wypowiedziały wojnę Niemcom, ale nie rozpoczęły aktywnych działań. 17 IX 1939 R. na tereny wschodnie naszych ziem wkroczyła Armia Czerwona w sposób zdradziecki biorąc do niewoli polskich żołnierzy. 29 września w wyniku podpisanej kapitulacji począwszy od godziny 12.00 wojska niemieckie mogły rozpocząć wkraczanie do stolicy Polski, Warszawy. Bohaterska walka żołnierzy polskich w Kampanii wrześniowej zakończyła się zupełną klęską. Hordy hitlerowskie wkroczyły do zniszczonej i umęczonej stolicy.

Wobec biernej postawy sprzymierzonych - Anglii i Francji - dalsze walki naszych wojsk na terenie kraju, jak obrona Warszawy, Modlina, Helu, walk na Lubelszczyźnie, Polesiu i w obszarze Lwowa były jedynie obroną honoru oręża polskiego.

Dla uczczenia 80 rocznicy tamtych wydarzeń władze i mieszkańcy miasta zgromadzili się o godzinie 4.45 1 września 2019 r. pod Pomnikiem Walk i Męczeństwa dla oddania honoru i pamięci narodowym bohaterom.

Czy jest coś, co może oddać ich bohaterskie czyny na polach bitew?

- Nie ma.

Pozostało dzisiejsze pokolenie, zapalenie symbolicznego znicza, złożenie wiązki kwiatów. Odśpiewano też Hymn RP, podniesiono Flagę Państwową, odczytano Apel Poległych i oddano Salwę Honorową. Tyle mogliśmy dziś dać naszym bohaterom. W tym jakże ważnym dniu, nie zabrakło nas weteranów, żołnierzy naszego Koła na czele z władzami Zarządu Koła Nr 3.

1 września, to dzień wypełniony pamięcią o bohaterach wojny obronnej 1939 roku. Kolejne uroczystości odbyły się w pobliskim Pawłosiowie, gdzie po Mszy Św. zebrani udali się na cmentarz w Maleniskach, żeby przy grobach poległych w 1939 roku naszych lotników, oddać im cześć i chwałę. Przybyli licznie mieszkańcy okolicznych miejscowości, władze powiatu i gminy, parlamentarzyści, służby mundurowe i młodzież. Tutaj także w tym dniu nie mogło zabraknąć członków naszego Koła.