75 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

 

Na rozkaz Komendanta Głównego AK gen. T. Komorowskiego, oddziały AK Okręgu Warszawskiego płk A. Chruściela przystąpiły 1 sierpnia 1944 r. o godz. 17 do powstania.
Dla ludności stolicy i żołnierzy konspiracyjnych organizacji wojskowych powstanie było dawno wyczekiwanym zrywem zbrojnym przeciwko okupantowi i już w pierwszych godzinach przekształciło się w ogólnonarodowy zryw ludu Warszawy. Mimo nieprzygotowania pod względem wojskowym i braków w uzbrojeniu, powstańcy z ogromnym bohaterstwem stawiali opór oddziałom niemieckim. Pomimo pomocy ze strony 1 Armii WP powstanie powoli wygasało. 2.X.1944 r. Komendant Główny AK złożył kapitulację. Straty powstańców były ogromne. Spośród ludności cywilnej zginęło blisko 200 tysięcy, a 500 tysięcy zostało wypędzonych z miasta. W uroczystych obchodach kolejnej rocznicy udział wzięli mieszkańcy miasta, parlamentarzyści, władze miasta i powiatu, służby mundurowe, stowarzyszenia i organizacje kombatanckie, harcerze. W tym dniu nie mogło zabraknąć delegacji naszego Koła.