79 ROCZNICA WOJNY OBRONNEJ

 1 września 1939r. o godzinie 4.45 Niemcy uderzyli na Polskę bez wypowiedzenia wojny. Działania wojenne rozpoczęli bombardowaniem kraju z powietrza. Obrzucili bombami lotniska, linie i węzły kolejowe, drogi, miejscowości, urządzenia fabryczne. Lotnictwo nieprzyjacielskie wyrządziło ogromne straty w ludności cywilnej. Równocześnie z bombardowaniem z powietrza, wojska niemieckie rozpoczęły działania na ziemi i wodzie.

Mimo bohaterskiej walki polskich żołnierzy, kampania wrześniowa zakończyła się zupełną klęską. Uzbrojone hordy hitlerowskie wkroczyły do zniszczonej i umęczonej Polski. Wobec zupełnie biernej postawy sprzymierzonych - Anglii i Francji - dalsze walki odosobnionych zgrupowań wojska na terenie kraju, jak obrona Warszawy, Modlina, Helu, walki na Lubelszczyźnie, Polesiu, były w zasadzie jedyną obroną honoru oręża polskiego.

Dzisiaj czcimy pamięć tych wszystkich, którzy przed 79 laty chwycili za broń, zarówno żołnierze jak i społeczeństwo naszego kraju nie załamało się, dając liczne dowody bohaterstwa w obronie Ojczyzny i wolności.

W tym dniu, my weterani szeregu misji, jako godni spadkobiercy naszych ojców, wzięliśmy udział w uroczystościach upamiętniających tamte jakże krwawe i beznadziejne dni. Byliśmy w szeregu miejscach, gdzie dzisiaj znajdują się miejsca poświęcone walkom w 1939r. Złożyliśmy kwiaty, zapaliliśmy znicze.