Święto Wojska Polskiego w Jarosławskim Garnizonie

 14 sierpnia 2018 na jarosławskim Rynku odbyły się uroczystości Święta WP. Tradycyjnie uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji żołnierzy Garnizonu Jarosław, którą celebrował ks. kap. ppłk Marcin Kwiatkowski.

O godz. 11.00 rozpoczął się uroczysty Apel, poczet flagowy wciągnął na maszt flagę biało-czerwoną. Dowódca Garnizonu ppłk Janusz Niedźwiedź przywitał przybyłych na dzisiejsze uroczystości zaproszonych gości, w tym członków naszego Koła.

Odczytano decyzje i rozkazy wojskowe, wręczono odznaczenia i nominacje na wyższe stopnie wojskowe.

Były także wyróżnienia przyznane przez Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, które w imieniu prezesa Zarządu Głównego SKMP ONZ gen. Stanisława Woźniaka, wręczył członek ZG SKMP ONZ Zbigniew Broś, medal "60 Lat Udziału Polski w Misjach Poza Granicami Państwa" otrzymał mjr Wojciech Drapała, medal "W 25 Rocznicę Nadania Siłom ONZ Pokojowej Nagrody Nobla" otrzymali ppłk Janusz Niedźwiedź, ppłk Paweł Brzęk.

Związek Weteranów i Rezerwistów WP nadał medal "Pamięci Tym Co Forsowali Odrę i Nysę 1945" : Burmistrzowi Miasta Waldemarowi Paluchowi, Zastępcy Burmistrza Miasta Dariuszowi Tracz, nadał również krzyż w stopniu brązowym "Sympatykom i Rezerwistom Straży Granicznej": st. chor. szt. rez. Andrzejowi Homa, st.szer. Maciejowi Kołodziej.

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych nadał "Krzyż Czynu Frontowego 1 i 2  Armii WP 1943-1945" mł. chor. rez. Zdzisławowi Kilon.

Zbigniew Broś podziękował wyróżnionym, za wspieranie i działalność na rzecz naszego Stowarzyszenia i pogratulował wyróżnień. Odczytano Apel Pamięci z okazji Święta Wojska Polskiego, odśpiewano Pieśń Reprezentacyjną WP, a całość zakończyła defilada pododdziałów wojskowych.

 Z.Broś