Weterani UNEF II Egipt 1973-1979  

 

Proszę o ekspresowe opowiedzenie się o swoim uczestnictwie w Zjeździe UNEF II w dn. 5-6.X.2018 w Warszawie oraz dokonania wpłaty w kwocie 200 zł na

nr Konta do Banku PKO BP : 42 1020 1068 0000 1802 0066 2114, tytułem - opłata na zjazd UNEF II.