X Edycja konkursu plastycznego pt: „Tradycje udziału żołnierzy polskich w misjach pokojowych 1953-2018"

 

Koło nasze już po raz dziesiąty zorganizowało dla młodzieży szkolnej konkurs plastyczny, na który w tym roku napłynęło 123 prace. Jest to rekord w dziesięciu zorganizowanych konkursach.
Patronat honorowy nad konkursem, oprócz naszego Koła, objęli: starosta powiatu Tadeusz Chrzan, który także ufundował trzy puchary dla szkół, a także burmistrz miasta Waldemar Paluch. 

Przybyłych uczniów oraz grono pedagogiczne przywitał prezes Koła Zbigniew Broś. Opowiedział młodzieży o udziale naszych żołnierzy w niesieniu pokoju i pomocy potrzebującym narodom od 1953 roku, czyli mamy dzisiaj piękny jubileusz 65 lat naszego udziału w misjach pokojowych. Za co też wdzięczna jest mocno opinia światowa naszym żołnierzom, a my Polacy możemy być z nich dumni.

Ocenił także nadesłane przez młodzież prace, stwierdził, że doskonale oddała w nich, to co wykonują na misjach nasi żołnierze, ich wysiłek, niebezpieczeństwo i pomoc tym najmłodszym, którzy są bezbronni i czekają na pomoc, a nasz żołnierz żadnemu dziecku jej nie odmówi.

Dziękuję też Paniom, które wspierały młodzież przy wykonywaniu swoich prac. 

Jury postanowiło wszystkich uczestników konkursu nagrodzić Dyplomami, które wręczał Zbigniew Broś. Puchary ufundowane przez starostę powiatu Tadeusza Chrzana otrzymały szkoły:

- Szkoła Podstawowa Sióstr Niepokalanek

- Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Podstawowa Nr 11 

Puchary ufundowane przez Koło nr 3 SKMP ONZ otrzymały:

- Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 6 i Szkoła Podstawowa Nr 7

 Na zakończenie prezes koła Zbigniew Broś serdecznie podziękował uczestnikom konkursu, jednocześnie zapraszając wszystkich na kolejny jego finał w 2019 roku.

 Finałem było wykonanie wspólnego zdjęcia wszystkich uczestników konkursu.

 Koło składa serdeczne podziękowania st. szer. Krzysztofowi Kozłeckiemu za wykonanie dyplomów dla uczestników konkursu oraz lokalnej prasie za zainteresowanie się naszym konkursem. Dziękujemy.