Działalność społeczna członków naszego koła

Niektórzy z członków naszego koła mocno angażują się w działalność społeczno - kulturalną w swoich miastach i gminach.
Jednym z nich jest Pruchniczanin mł.chor.rez. Janusz Kochanowicz uczestnik misji w Afganistanie w latach 2009-2010. Za swoją bezinteresowną działalność społeczną w 2011 roku został wyróżniony przez Fundację Wokulskich "Pozytywistą roku" w kategorii Kultura i sztuka.

 

 

 

 

Jest on również autorem albumu "Uchwycone w czasie - Pruchnik na starej fotografii", który został wydany w 2016 roku. Na dwustu stronach albumu można obejrzeć prawie 300 fotografii przedwojennego i powojennego Pruchnika. Są to zbiory, które uparcie latami zbierał, aby w końcu wydać je jako całość. W dalszym ciągu kontynuuje swoją pasję.