Przysięga 20 PBOT

   

15 czerwca br w przepięknej scenerii kopca tatarskiego uroczystą przysięgę złożyło 37 żołnierzy 20 Przemyskiej Brygady OT. Uroczystości rozpoczęła Msza św. polowa. Po jej zakończeniu rozpoczęła się część zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym, ośpiewano Hymn Państwowy. Następnie żołnierze złożyli uroczystą przysięgę na Sztandar Brygady. Najlepszym w szkoleniu wręczono wyróżnienia. Prezes Koła nr 3 wręczył d-cy 20 PBOT płk. Danielowi Błotko, oraz zastępcy d-cy 20 PBOT ppłk. Guźnięce pamiątkowe medale 25-lecia działalności Koła nr 3. Uroczystości zakończyła defilada pododdziałów.