Dzień Weterana 25 rocznica powstania SKMP ONZ

     
8 czerwca na jarosławskim rynku swoje święto z okazji Dnia Weterana i powstania Stowarzyszenia obchodziło Koło Nr 3, w którym udział wzięli członkowie koła, zaproszeni goście w tym władze wojewódzkie, powiatowe, miasta, parlamentarzyści, służby mundurowe, Stowarzyszenia i organizacje. Uroczystość odbyła się zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym.
Przybyłych przywitał prezes koła Zbigniew Broś, który w swoim wystąpieniu nakreślił rolę i zadania żołnierzy w misjach i operacjach bojowych, a także rolę naszego koła w codziennej działalności na rzecz weteranów. W swoich wystąpieniach zaproszeni goście m.in. Poseł na Sejm RP Anna Schmidt, Poseł na Sejm RP Tadeusz Chrzan, marszałek podkarpacki Anna Huk i  inni składali podziękowania i słowa uznania za nasze oddanie w niesieniu wolności oraz aktywnej działalności koła na Podkarpaciu. Po odczytaniu Apelu Pamięci i salwie honorowej nastąpił moment wręczenia przyznanych wyróżnień zarówno członkom koła jak i ,, Członkom Honorowym '' i ,,Wspierającym''. Złożono wiązanki kwiatów przy tablicy upamiętniającej udział żołnierzy Garnizonu Jarosław w misjach i operacjach pokojowych. Następnie zebrani udali się do CKiP, gdzie odbył się występ zespołu ,, Harnasie '' z 5 batalionu strzelców podhalańskich. Po zakończeniu występu, prezes koła podziękował za przybycie i udział w naszym święcie. Całość uroczystości transmitowało Polskie Radio Rzeszów i TVP3 Rzeszów oraz lokalna prasa. Kolejna część święta miała w przepięknym plenerze przy suto zastawionych stołach. Był miód i wino, a reszta pozostaje w Państwa wyobraźni. Dziękuję Krzysztof za pomoc i wsparcie w zorganizowaniu tak wspaniałej imprezy oraz obecność w naszym święcie. Szkoda, że ZG SKMP ONZ liczy tylko jedną osobę Krzysztofa Adamczyka.