35 Rocznica przyznania Siłom Pokojowym ONZ Pokojowej Nagrody Nobla. Uroczystości w Jarosławiu.

   
 
Szanowne Koleżanki 
Szanowni Koledzy 
Szanowni Goście 
 
10 grudnia mija kolejna 35 rocznica przyznania nam żołnierzom WP Pokojowej Nagrody Nobla, za nasz udział w niesieniu wolności i pokoju narodom świata. Działania na rzecz pokoju, w którym przyszło nam uczestniczyć, obejmują różnorodne poczynania zarówno w skali globalnej na forum ONZ, NATO, OBWE czy UE. Misje i operacje pokojowe na Dalekim Wschodzie i w Azji, Afryce, na Bliskim Wschodzie a nawet w sercu Europy - prowadzone są działania z udziałem naszych żołnierzy, są częścią Pokojowej strategii naszego kraju w którym odgrywamy aktywną i znaczącą rolę. Warto w tym miejscu przytoczyć znamienny fakt potwierdzający wysoką ocenę żołnierzy służących w misjach pokojowych. W 1988 roku ogłoszono, że Pokojową Nagrodę Nobla w dziedzinie szerzenia pokoju otrzymują Siły Pokojowe ONZ. Ówczesny Sekretarz Generalny ONZ Javier Perez de Cullar stanął przed trudnym zadaniem wyboru przedstawicieli którzy odbiorą wspomniane wyróżnienie. W delegacji znalazła się dziewiątka żołnierzy z różnych krajów. W tej elitarnej grupie znalazł się polski żołnierz. Był nim st. chor. szt. Edward Ziobro. 10 grudnia odbyła się ceremonia wręczenia nagrody, który godnie reprezentował polskich żołnierzy, uczestników misji będąc członkiem pocztu Sił Pokojowych ONZ. Przyznanie Siłom Pokojowym ONZ Pokojowej Nagrody Nobla oraz udział chor. Ziobry w ceremonii było nie tylko docenieniem tysięcy żołnierzy w budowie ładu i pokoju na świecie, ale także szczególnie wyróżnieniem dla Polski, która od 1973 roku bierze aktywny udział w misjach i opracjach ONZ na całym świecie. Tego samego dnia nad Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie honorowe posterunki objęli żołnierze w mundurach z charakterystycznymi oznakami misji pokojowych. Ten dzień zawsze pozostanie w naszej pamięci.
 
Szanowni Państwo
Świat o nas pamięta i każdego roku od 35 lat oddaje nam Weteranom szacunek, uznanie za nasze poświęcenie w niesieniu pokoju. Nasza Ojczyzna - krótko mówiąc NIE. Czy to jest nasza wina, że mało kto wie o epokowym wydarzeniu jakim było przyznanie Pokojowej Nagrody Nobla. Nigdy nie jest za późno przwyrócić pamięć 10 grudnia 1988 roku