Posiedzenie Zarządu Głównego

Warszawa

Prezydium ZG SKMP ONZ, zgodnie z planem zamierzeń zwołało na dzień 14 kwietnia br. posiedzenie Zarządu Głównego, którego celem była działalność ZG SKMP ONZ oraz uwagi i propozycje do dalszej działalności Zarządu Głównego. Sekretarz Generalny kol. Andrzej Jędrzejewski przedstawił program posiedzenia. Z kolei kol. gen. Stanisław Woźniak prezes Stowarzyszenia przedstawił sprawozdanie z działalności PZG za okres 14.X.2017-14.IV.2018. Sprawozdanie finansowe za powyższy okres zreferował skarbnik ZG kol. Krzysztof Adamczyk. Sekretarz ZG kol. Andrzej Jędrzejewski przedstawił plan zamierzeń na rok 2018. Kol. Zdzisław Jamka mówił o naszej działalności w światowej federacji weteranów. O współpracy PAH i UDSK i OR mówił kol. Waldemar Baranowski. Z kolei kol. Marcin Wikło mówił o wspołpracy z weteranami z Mołdawii oraz planowanym spotkaniem z Prezydentem RP. Omówiono i wdrożono do wykonania nowo przyjętą formę dot. pisania wniosków odznaczeń i mianowań na kolejne stopnie wojskowe. Ponadto przyjęte szereg Uchwał, które mają przynieść wymierne efekty w naszej działalności, a stało się to dzięki członkom ZG, którzy wnosili merytoryczne propozycje do jak najlepszego wizerunku naszego Stowarzyszenia, zarówno w kraju jak i na arenie międzynarodowej. Cenne uwagi i propozycje skrzętnie protokołował kol. Włodzimierz Kuś. Posiedzenie zakończyło się miłym akcentem, wręczenia kol. Krzysztofowi Adamczykowi przyznanego medalu okolicznościowego. Wręczenia medalu dokonali gen. Stanisław Woźniak oraz członek ZG SKMP ONZ Prezes Koła nr 3 Zbigniew Broś. W posiedzeniu udział wzięli Zbigniew Broś i Zdzisław Kilon. Zbigniew Broś