Weteran po misji w Kosovie

     
" Dziś walczę o godne życie"
 
Godną inicjatywę wsparli koledzy z koła nr 31 z Gdyni, którzy pomagają weteranowi kosowskiej misji. Pomoc jest dzisiaj bardzo potrzebna, leczenie to ogromne koszty i nie każdego na nie stać. Dlatego weterani Podkarpacia postanowili spontanicznie przyłączyć się do jakże godnej inicjatywy kolegów z Gdyni i zachęcić do wsparcia chorego kolegi Wiesława. Członek koła nr 3 Ireneusz Stopyra idąc pomysłem kolegów z Gdyni, został jako inicjator i pomysłodawca, koordynatorem który udziela wszelkich informacji. Przyłączmy się do niesienia pomocy. To nas weteranów obowiązek.