Posiedzenie Komitetu Honorowego

11 kwietnia br. w Ratuszu miasta odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Honorowego, którego zadaniem jest zaplanowanie jak najlepszego przygotowania i zaprezentowania imprez towarzyszących godnemu uczczeniu 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości. Posiedzeniu przewodniczył zastępca burmistrza Pan dr Dariusz Tracz, który omówił harmonogram przyjęty w celu zorganizowania imprez. Przedstawiono i omówiono szereg przedsięwzięć. Dzisiejsza merytoryczna dyskusja na pewno przyniesie wymierne efekty, które wykorzystane zostaną podczas jak najlepszego uczczenia 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości naszej Ojczyzny. Członek Komitetu Honorowego Zbigniew Broś Prezes SKMP ONZ Koło nr 3 w Jarosławiu

Fot. M. Młynarska