Przysięga Wojskowa

 

     
9 lipca na Rynku Miejskim w Dubiecku leżącym nad Sanem na uroczym Pogórzu Dubieckim, żołnierze 20 Przemyskiej Brygady OT złożyło przysięgę wojskową. Cała oprawa odbyła się zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym. Przysięga żołnierzy OT rozpoczęła Msza Święta. Po której zaproszeni goście i pododdziały przemaszerowały na Rynek Miasta. Na którym zgromadzeni mieszkańcy miasta i rodziny żołnierzy, oraz zaproszeni goście byli świadkami złożenia przysięgi wojskowej na Sztandar, słowa przysięgi odczytał d-ca Brygady płk. Daniel Błotko. W trakcie trwających uroczystości prezes koła nr 3 Zbigniew Broś w imieniu prezesa ZG Stanisława Woźniaka wręczył płk. Danielowi Błotko przyznany medal ,, Za zasługi dla SKMP ONZ ''. Całość uroczystości zakończyła defilada pododdziałów 20 Przemyskiej BOT. Tradycyjnie była okazja posmakowania żołnierskiej grochówki, która bardzo przypadła do smaku, a sporej grupie przypominała lata spędzone w wojsku i jej niepowtarzalny smak.