VIII KONGRES Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

     
VIII KONGRES Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych 
 
W dniach 29-30 czerwca w sali Konferencyjnej Muzeum Niepodległości w Warszawie obradował Kongres ZKRP i BWP w którym uczestniczyło 42 delegatów. Wybrano 17 osobowy Zarząd Główny. W pierwszym posiedzeniu wybrano prezesa, którym został płk. dr Czesław Lewandowski. W składzie nowych władz ZG znalazł się nasz kolega, przewodniczący KR koła nr 3 Zdzisław Kilon, oraz prezes ZO w Przemyślu ZKRP i BWP. W imieniu wszystkich kolegów z naszego koła, składam koledze Zdzisławowi serdeczne gratulacje wyboru do władz naczelnych.