Uroczystości katyńskie

10 kwietnia tradycyjnie odbyły się w kościele Chrystusa Króla w Jarosławiu uroczystości związane z kolejną rocznicą zbrodni katyńskiej. Uroczystości rozpoczęła msza św., której celebrował Abp Adam Szal. Po mszy św. uczestnicy uroczystości zebrali się pod pomnikiem poświęconym pomordowanym żołnierzom z powiatu jarosławskiego i lubaczowskiego. Został odczytany Apel Poległych, oddano salwę honorową, po czym poszczególne delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Miłym akcentem było wręczenie ks. kap. ppłk. Andrzejowi Surowcowi przyznanego odznaczenia "Za Wybitne Zasługi dla ZKRP i BWP". Wręczenia przyznanego odznaczenia dokonał prezes Koła nr 3 w Jarosławiu Zbigniew Broś w asyście wiceprezesa Jana Łupiny. W dzisiejszych uroczystościach nie zabrakło członków naszego Koła.