W HOLDZIE BOHATEROM TEJ ZIEMI

  
 
W Hucie Brzuskiej odbyły się uroczystości upamiętniające obrońców ludności i miejscowości przed bandami UPA w walkach 1942-1948r. Oddano hołd i pamięć lokalnej samoobrony i żołnierzy WP poległych na tej ziemi. W uroczystościach udział wzięła delegacja koła na czele z kol. Zdzisławem Kilonem i kol. Wiesławem Curyło.