18 Rocznica śmierci papieża Jana Pawła II

     
 
Stacjonujący PKW w Łotwie wziął udział w uczczeniu kolejnej rocznicy śmierci świętego Jana Pawła II. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych z Ambasador Nadzwyczajnym i Pełnomocnym w Republice Łotewskiej Panią Moniką Michaliszyn Polonia oraz żołnierze XII zmiany PKW Łotwa, którego trzon stanowią żołnierze 1 b. cz. z Żurawicy. Obowiązki d-cy XII zmiany pełni mjr Mateusz Tomaszewski, pełniący służbę w garnizonie jarosławskim. Wielu żołnierzy to członkowie koła z Przemyśla i Jarosławia z prezesem koła szt. chor. szt. Markiem Bucholskim.