Przysięga wojskowa żołnierzy 20 Przemyskiej Brygady OT w Krasiczynie.

    
 
W uroczystościach uczestniczyły rodziny, przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, d-ca WOT gen. bryg. Maciej Klisz, organizacje. Obecna była delegacja koła Nr 3.