Franio

 
💙Franio - synek jednego z żołnierzy #21BSP cierpi na rdzeniowy zanik mięśni - SMA. Czas działa na niekorzyść chłopca, jednak kosztowna terapia genowa może uratować Frania.
Odprowadzając 1,5% podatku lub dokonując wpłaty na podany numer bankowy / poprzez SMS, chłopiec ma szansę na zdrowe i szczęśliwe dzieciństwo.
Cel jest ambitny: zdrowie i życie chłopca. Nie mamy jednak wątpliwości - działając razem, możemy czynić cuda! 🙏