CZAR WIGILIJNEJ WIECZERZY W LIBANIE I ŁOTWIE 

  
 
Otrzymaliśmy od kolegów członków naszego koła zdjęcia z uroczystości wigilijnego świętowania. Z Libanu nadesłali je kol. Arkadiusz Bundyra i Michał Lenar. Z Łotwy od d-cy PKW mjr Daniela Faca. Życzymy przy tej okazji wszystkim uczestnikom misji najlepszego Nowego 2023 Roku. Powrotu do rodzin i kraju.