Przysięga na jarosławskim rynku

 

Ostatnimi czasy w naszym garnizonie, uroczystość goni uroczystość. Po zakończeniu uroczystości związanych z 34 rocznicą przyznania Siłom Pokojowym ONZ Pokojowej Nagrody Nobla odbyła się na jarosławskim rynku przysięga wojskowa Żołnierzy Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej. Nie zabrakło przybyłych , licznego grona rodzin żołnierzy, jak i zaproszonych gości. Całość odbyła się zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym, a przysięgę wojskową złożoną na Sztandar przyjął d-ca 14 das ppłk. Wojciech Drapała. Tradycyjnie i tutaj byliśmy obecni.