Dziękujemy Wam Polacy

 
 
 
            
Bogata była służba wojskowa gen. broni Stanisława Maczka. W 1938r. dowodzi 10 Brygadą Kawalerii, która stanowiła zalążek sił pancernych. W kampanii wrześniowej 1939 uczestniczył m.in. w obronie Jarosławia. Organizator i d-ca 10 BKP przemianowanej w 1942r. na 1 Dywizję Pancerną. Dowodzona przez niego 1 DP przeszła szlak bojowy przez Francję, Belgię, Holandię i Niemcy. 29 X 1944r. żołnierze 1 Polskiej DP wyzwolili Bredę. O dokonaniach Polaków przypomina otwarty w Bredzie ,, Memoriał im. gen. broni Stanisława Maczka ''. Stanisławowi Maczkowi przyznano honorowe obywatelstwo Holandii, a żołnierze zostali honorowymi obywatelami miasta. Do dziś Holendrzy pamiętają o swoich wyzwolicielach, że wolność zawdzięczają żołnierzom 1 DP. Awansowany 11 XI 1990r. do stopnia generała broni, prekursor polskiej broni pancernej. D-ca, który w czasie działań wojennych nie przegrał żadnej bitwy. Zmarł 25 XII 1994r. Zgodnie ze swoją wolą został pochowany na polskim Cmentarzu Wojennym w Bredzie, pośród swoich żołnierzy. Pamięć trwa - delegacja m.in. czarnych beretów w tym pancerniacy z 1b.cz. z Żurawicy wzięła udział w uroczystościach kolejnej rocznicy wyzwolenia Bredy i pamięci o dokonaniach 1 Dywizji Pancernej i jej dowódcy gen.broni Stanisława Maczka. Dziś jego imię nosi 10 Brygada Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa.