Żywi to pamiętają. Żywi dziś czuwają.

 
 
            
 
Dzisiaj obchodziliśmy 77-rocznice pierwszej obrony Birczy przed atakiem UPA. Ataku dokonano 22 października o godz. 23.30, miasteczko zaatakowały sotnie UPA, rozkaz zniszczenia Birczy i niedalekiej Kuźminy wydał d-ca UPA w Polsce Myrosław Onyszkewycz ,, Orest ''. W obronie mieszkańców stanęli żołnierze LWP, KBW, funkcjonariusze MO i ORMO. W walkach tych poległo 25 żołnierzy i 11 cywilów. Dla uczczenia tamtych tragicznych dni i poległych obrońców, zebrali się mieszkańcy, władze lokalne oraz tradycyjnie członkowie naszego koła. Uroczystości rozpoczęła msza święta, następnie delegacje złożyły wiązanki kwiatów, zapalono symboliczne znicze pod Pomnikiem poległych w walkach o Birczę i Kuźminę, które także dzisiaj przypominają tamte tragiczne wydarzenia. Wzniesione dla upamiętnienia poległych w tych okrutnych latach 1944-1947.