Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ

 

            Z głębokim żalem zawiadamia, że w wieku 90 lat odszedł na wieczną wartę sierż. w st. sp. Stanisław DROZD. Uczestnik misji w składzie Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych Korea 1953-1954.

            Odznaczony:

- Srebrnym medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju

- Medalem Pro Patria

- Złotym medalem Za Zasługi dla SKMP ONZ

- Medalem 60 lat Udziału Polski w Misjach Poza Granicami Państwa

- Medalem w 25 Rocznicę Nadania Siłom ONZ Pokojowej Nagrody Nobla

- Krzyżem Kresy Wschodnie RP

- Medalem Za Zasługi dla ZKRPiBWP

 Cześć Jego Pamięci