83 Rocznica Bitwy pod Birczą

       

 
Bitwa kampanii wrześniowej stoczona 12 września 1939r. przez 24 Dywizję Strzelców Górskich była jedną z największych bitew stoczonych przez żołnierzy Wojska Polskiego. W uroczystościach uczestniczyli członkowie koła Nr 3 na czele z kol. Zdzisławem Kilonem i Wiesławem Curyło oraz członkiem ,, Honorowym '' st.chor.szt.rez. Józefem Bojarskim. Nasza delegacja złożyła wiązanki kwiatów przed Pomnikiem, który stoi i daje lekcję patriotyzmu i wolności Ojczyzny.