Międzynarodowe Stowarzyszenie Sił Pokojowych

      

3 i 4 września witaliśmy w Jarosławiu delegację SPIA na czele z prezydentem Laurent Attar Bayrou, która w drodze do Żytomierza-Ukraina spędziła w naszym mieście kilkanaście godzin. Mamy pełny szacunek dla wspaniałych weteranów SPIA, którzy potrafią zorganizować i przekazać jakże potrzebną pomoc ukraińskim żołnierzom i ludności. Wspaniały, godny naśladowania gest, czy my też to potrafimy. Nie. Z informacji otrzymanych konwój humanitarny dotarł do celu. W krajach zrzeszonych w SPIA przygotowane są już kolejne konwoje humanitarne, które wyjadą na Ukrainę.