WRZESIEŃ 1939

    
 
Niemiecka agresja na Polskę 01.09.1939r. rozpoczęła II wojnę światową. Dysponując dwukrotną przewagą wojskową - armie niemieckie przekroczyły granice Polski. Żołnierz nasz uporczywie bronił Westerplatte, Gdyni i Helu. Oksywia, Warszawy i Modlina. Grupa operacyjna ,, Polesie '' stoczyła pod Kockiem ostatnią bitwę 27.09.1939r., skapitulowała stolica Warszawa. Ucieczka rządu polskiego do Rumunii i naczelnego dowództwa. Pozostało już tylko ogłosić kapitulację naszej ojczyzny. Dla uczczenia 83 rocznicy września 1939 i upamiętnienia ofiar II wojny światowej odbyły się uroczystości przy Pomniku Walk i Męczeństwa, na zakończenie uroczystości delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Uroczystości podobne miały miejsc w Przemyślu, w których uczestniczyli członkowie naszego koła.