Konstytucja 3 maja

     

Uchwalona w 1791r. przez Sejm Czteroletni p.n. Ustawy Rządowej, pierwsza w Europie, druga w świecie. Pozostawiła ustrój stanowy, osłabiając pozycję magnaterii, zniosła podział na Koronę i Litwę; naczelnym organem władzy miał być sejm, zmniejszono rolę senatu, zakazano konfederacji i wzmocnieniu uległ rząd. Święto Konstytucji 3 maja to też obecność na uroczystościach zorganizowanych przez miasto Jarosław weteranów