80 rocznica utworzenia 1 Dywizji Pancernej gen. broni Stanisława Maczka, 24.02.2022 Plac Inwalidów Wojennych Warszawa

    
Apel Pamięci, złożenie kwiatów przed Pomnikiem 1 Dywizji Pancernej, odbyła się też ceremonia upamiętniająca 80 rocznicę sformowania 1DP. W wyrazie podziękowania za utrwalanie pamięci dowódcy i żołnierzy 1DP szef Urzędu ds Kombatantów i Osób Represjonowanych wyróżnił medalem ,, Pro Patria '' gen. dyw. Macieja Jabłońskiego, sympatyka Koła Nr 3 w Jarosławiu. Gen. dyw. Maciej Jabłoński ukończył Oficerską Szkołę Wojsk Pancernych. W swojej służbie wojskowej dowodził 10 Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka. Obecnie pełni obowiązki Inspektora Wojsk Lądowych w DG. W imieniu weteranów podkarpackich składam Panu generałowi serdeczne gratulacje przyznania medalu ,, Pro Patria ''.