159 Rocznica Wybuchu Powstania Styczniowego

W rocznicę wybuchu powstania styczniowego upamiętniono uczestników pochodzących z Ziemi Jarosławskiej.

 
Powstanie narodowe przeciw Rosji, rozpoczęte 22.01.1863 r. spowodowane uciskiem, walką chłopów o ziemię, wzmożenie nastrojów patriotycznych. Ogłoszenie branki przyspieszyło wybuch powstania. Jesienią 1864 roku powstanie zostało stłumione. Powstanie styczniowe było pierwszym w historii, polskim ruchem partyzanckim. Dzisiaj w uroczystościach nie zabrakło członków naszego Koła.