33 rocznica przyznania Pokojowej Nagrody Nobla Siłom Pokojowym ONZ

 
 
Jarosław 
Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w sobotę 11 grudnia o godz. 11.00 uroczyście obchodziło dzień przyznania Pokojowej Nagrody Nobla nadanej Siłom Pokojowym ONZ. Uroczystości rozpoczęło wciągnięcie flagi Państwowej na maszt i odegraniu Hymnu RP, uczczono minutą ciszy pamięć tych, którym nie było dane powrócić, oddali swoje młode życie za życie i pokój innych narodów. Ks.kap.ppłk. Andrzej Surowiec odmówił za nich modlitwę. Prezes koła Zbigniew Broś przywitał weteranów i gości przybyłych na dzisiejsze uroczystości wśród których nie zabrakło władz wojewódzkich, powiatu i miasta oraz służb mundurowych. Zbigniew Broś przedstawił historię otrzymania przez Siły Pokojowe ONZ Pokojowej Nagrody Nobla. Powiedział m.in: Działalność ONZ w umacnianiu pokoju i bezpieczeństwa - przy ścisłym przestrzeganiu Karty Narodów Zjednoczonych - ważnym elementem polityki pokoju. Doniosłą rolę spełniają w tym operacje pokojowe ONZ. W uznaniu niesienia pokoju Komitet Nagrody Nobla przyznał Siłom Pokojowym ONZ swoją nagrodę.  Uroczystość wręczenia miała miejsce 10 grudnia 1988r. w Oslo, pośród odbierających Nagrodę Pokojową był polski żołnierz, st. chor. szt. Edward Ziobro. Kto o tym wie i pamięta - NIKT, ale my żołnierze wielu misji od roku 1953 - TAK. W trakcie uroczystości nadano szereg odznaczeń pamiątkowych i wyróżnień Zarząd Główny SKMP ONZ nadał:
- Złoty medal ,, Za Zasługi dla SKMP ONZ '' Panu marszałkowi województwa Władysławowi Ortylowi medal odebrała Pani Anna Huk - członek Zarządu Województwa Podkarpackiego. 
- W stopniu brązowym:
Pan Jerzy Pasierb - redaktor Polskiego Radia 
mjr Lesław Litwin 
plut. Łukasz Gier 
chor. Ireneusz Stopyra 
sierż. Krzysztof Sudoł 
sierż. Jacek Król 
Okolicznościowe Statuetki ufundowane przez Starostę powiatowego Stanisława Kłopota otrzymali: 
ppłk Władysław Gruba 
st. chor. szt. Wiesław Curyło 
mł. chor. Zdzisław Kilon 
Delegacje złożyły wiązanki kwiatów i symboliczne znicze pod tablicą upamiętniającą ,, Żołnierzy Garnizonu Jarosław w Misjach i Operacjach Pokojowych poza Granicami Państwa '' . Następnie por. Bratkowski odczytał Apel Pamięci , Kampania Honorowa oddała salwę honorową. W imieniu weteranów dziękuję burmistrzowi miasta Waldemarowi Paluchowi, za pomoc w zorganizowaniu uroczystości na naszym pięknym rynku. 34 batalionowi lekkiej piechoty za asystę wojskową.