,, Współcześni Podkarpaccy Bohaterowie- radiowe opowieści o weteranach misji WP ''

Realizacja radiowych opowieści powstały przy wsparciu MON, Urzędu Marszałkowskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Załęża prowadzony przez Jerzego Pasierba - redaktora Polskiego Radia Rzeszów. Program emitowany przez PR Rzeszów przybliżył radiosłuchaczom wiedzę o udziale weteranów podkarpackich w szeregu misji od 1953r.  i działalności Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ od 21 lat. Jego staraniom w przekazywaniu wiedzy o trudach i niebezpieczeństwu, które niosą za sobą wyjazdy na misje. O pomocy i wspieraniu weteranów po powrocie z misji. Szereg wystaw fotograficznych i spotkań  młodzieżą, szereg przedsięwzięć związanych z naszą codzienną działalnością. Powyższy program radiowy przyniósł słuchaczom wiedzę o współczesnych bohaterach misji i działalności naszego Stowarzyszenia a pamięć o tych, którzy brali udział, lub zginęli pełniąc zadania bojowe, nigdy nie zostało zapomniane. Zarząd Koła Nr 3 postanowił wyróżnić autorów i promotorów audycji medalem ,, Za zasługi dla SKMP ONZ'' :
Pana Władysława Ortyla - Marszałka Województwa Podkarpackiego 
Pana Wiesława Syzdek - Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża 
Pana Jerzego Pasierba - Polskie Radio Rzeszów 
 
To ich wielka zasługa, powstania wspaniałego programu radiowego o weteranach i żołnierzach Wojska Polskiego.