Przekazanie obowiązków

    
08.10.2021r. na placu przed budynkiem Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w obecności d-cy Wojsk obrony Terytorialnej gen. dyw. Wiesława Kukuły nastąpiło przekazanie obowiązków d-cy 3 Podkarpackiej BOT przez płk. Dariusza Słotę na ręce nowego dowódcy Michała Małyski. Płk. Dariusz Słota członek Koła Nr 3 SKMP ONZ od 01.06.2017r. Uczestnik misji KFOR Kosovo 2003/2004. PKW Irak 2005/2006, 2007/2008, ISAF Afganistan 2009/2010. Obecnie kroki wojskowe skierowały płk. Dariusza Słotę do Akademii Sztuki Wojennej. Życzymy Ci Darku samych sukcesów i wojskowego szczęścia oraz powrotu w nasze szeregi. Powodzenia 
 
 W imieniu podkarpackich weteranów 
Prezes Koła Nr 3 
Zbigniew Broś