PAKT RIBBENTROP-MOŁOTOW

 
 
17 września 1939r. rozpoczął się nowy akt polskiej tragedii o godz. 2.00 w nocy ambasador RP w Moskwie otrzymał notę mówiącą m.in ,, wzięcia w opiekę ludności na wschodzie przez Armię Czerwoną. Dokonując agresji na Polskę ZSRR pogwałciło wszystkie umowy międzynarodowe. Po 28.IX Moskwa i Berlin uzgodniły linię graniczną na Bugu. Do niewoli radzieckiej dostało się ponad 230 tyś. żołnierzy i oficerów. Realizowano bezwzględnie plan wobec ziem i narodu polskiego. Przed całym społeczeństwem polskim stanęła największa w historii groźba całkowitej zagłady.