KONSTYTUCJA 3 MAJA

  

Uchwalona 1791 roku przez Sejm Czteroletni p.n. Ustawy Rządowej, pierwsza w Europie, druga w świecie po ( Stanach Zjednoczonych) ustawa zasadnicza; główni twórcy St. August Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj. Pozostawiła ustrój stanowy, osłabiając pozycję magnaterii, ułatwiając nobilitację mieszczaństwu, zniosła podział na Koronę i Litwę. Naczelnym organem władzy miał być sejm, zmniejszono rolę senatu i zniesiono liberum veto. Zakazano Konfederacji a wzmocnieniu uległ rząd.