FINAŁ Szkolenia "I ty możesz służyć Ojczyźnie"

 

Szkolenie strzeleckie skierowane zostało do klas mundurowych i młodzieży z powiatów Jarosław, Lubaczów, Przemyśl i Przeworsk.

 Szkolenie strzeleckie zostało zorganizowane dzięki wsparciu finansowym MON, dzięki czemu, nasza młodzież mogła wykazać się swoimi umiejętnościami strzeleckimi i posługiwaniem się bronią. Przez 19 dni trwania szkolenia w ciężkich warunkach atmosferycznych, młodzież zdała swój egzamin. Zorganizowanie, a także samo szkolenie stało na bardzo wysokim poziomie, co było zasługą głównego organizatora i wykonawcy, uczestnika szeregu misji, członka Koła, st. chor. szt. Grzegorza Tulei oraz kpt. Wiesława Kohyta, uczestnika misji m.in. w Iraku.

 Nadszedł dzień ostatni, na strzelnicy zebrali się najlepsi w cyklu poszczególnych strzelań ogniowych. Finaliści wykazali się wysokim kunsztem strzeleckim, do najlepszych z nich należeli:

 Wyniki

Pistolet sportowy 15m

1. Konrad Tuleja 88pkt

2. Dawid Tuleja 87pkt

3. Aleksander Czyż 83pkt

 Pistolet 15m

1. Piotr Greń 87pkt

2. Hubert Gudz 86pkt

3. Natalia Sidor 85pkt

 Karabin AR 75m

1. Konrad Kapłon 100pkt

2. Dawid Tuleja 96pkt

3. Aleksander Kierpka 95pkt

 Karabin AK 100m

1. Krystian Dziedzic 90pkt

2. Adrianna Kazimierska 84pkt

3. Gabriel Woźny 84pkt

 Klasyfikacja Generalna

1. Dawid Tuleja 318pkt

2. Jakub Kasieczka 313pkt

3. Adrianna Kazimierska 306pkt

 

Zostali oni wyróżnieni upominkami i nagrodami, a także sponsor TARGET FAN ufundował swoją nagrodę.

 Dziękujemy Firmie TARGET FAN za oddanie do naszej dyspozycji strzelnicy.

 Na zakończenie szkolenia pro-obronnego, organizatorzy podziękowali wszystkim uczestnikom szkolenia, za wytrwałość, umiejętności strzeleckie jak i wysoką dyscyplinę.

 W imieniu Prezesa Koła nr 3 Zbigniewa Broś, podziękowania na ręce organizatorów i uczestników szkolenia skierował por. Leszek Marciak, członek Zarządu Koła nr 3.

Podziękowania były krótkie, ale bardzo rzeczowe,  bowiem padający deszcz nie był dziś naszym sprzymierzeńcem.

 Trudno nie jest dodać słów kilka pod adresem organizatorów, co jako Prezes Koła nr 3 czynię z wielką estymą.

Koledzy - wasza wielka wiedza, kunszt i sztuka wojskowa, oraz poświęcenie czasu wolnego zdały egzamin, a naszej młodzieży dały okazję zapoznania się z życiem żołnierskim i szkoleniem wojskowym, to będzie procentować.

Należy także wspomnieć i złożyć serdeczne podziękowania skarbnikowi ZG SKMP ONZ, kol. Krzysztofowi Adamczykowi, za pomoc w opracowaniu programu w zakresie merytorycznym. To duża pomoc i wsparcie, raz jeszcze Krzysiu serdeczne weterańskie podziękowania.