32 Rocznica przyznania Pokojowej Nagrody Nobla

Zgodnie z wolą fundatora Pokojowa Nagroda Nobla przyznawana jest przez Norweski Komitet Noblowski. Przyznawana jest za wysiłki na rzecz światowego pokoju.  Zaszczytnego przyznania Pokojowej Nagrody Nobla dostąpili żołnierze wojska polskiego, za swój udział w misjach i operacjach pokojowych. Dzisiaj w rocznicę otrzymania PNN na terenie koszar JW 3957 odbyły się uroczystości zorganizowane przez Koło Nr 3 SKMP ONZ. Złożono wiązanki kwiatów przy obelisku poświęconemu udziałowi żołnierzy jarosławskich w misjach. Wręczono przyznane wyróżnienia. W uroczystości udział wzięli m.in d-cy jednostek wojskowych, WOG-u oraz członkowie Koła. Dzisiejsze uroczystości miały symboliczny przebieg, ale tylko na takie pozwoliły nam obostrzenia sanitarne.